Communicatie

  << Terug

ALV 11 april 2019 neemt besluiten

De Algemene Ledenvergadering van 11 april 2019 heeft de volgende besluiten genomen:
- het verslag van de ALV van 15 november 2018 is vastgesteld
- het jaarverslag over 2018 is vastgesteld, daarbij inbegrepen het financieel jaarverslag over 2018
- instemming met het beleggen van een schriftelijke ALV (voorzien medio augustus/september). De leden ontvangen hierover nog nadere schriftelijke informatie.
In verband met de geplande aanvraag anbi-beschikking dienen de statuten te worden aangepast. De Belastingdienst (die de anbi-beschikking afgeeft) stelt namelijk strenge eisen aan de formulering van financiële artikelen in de statuten. Het bestuur heeft een notaris de opdracht gegeven om een voorstel statutenwijziging op te stellen. Na goedkeuring door het Afdelingsbestuur en het Bondsbestuur, wordt deze wijziging voorgelegd aan de ALV. 
De eerstvolgende ALV is pas in november 2019. Als we het besluit statutenwijziging dan nemen, kan de aanvraag niet op tijd naar de Belastingdienst. Vandaar dat er een schriftelijke ALV wordt gehouden. Leden ontvangen dan de statutenwijziging op papier thuis met het verzoek binnen één week te reageren. Bij minder dan 10% (= 84) afwijzende schriftelijke reacties wordt de statutenwijziging beschouwd als zijnde vastgesteld. Komen er meer afwijzende reacties, dan wordt alsnog een buitengewone ALV georganiseerd.
De ALV van 11 april 2019 heeft ingestemd met deze procedure.

 

Bijlage: Ja KBOaNV best Jaarverslag 2018 vastgesteld 20190411.pdf

Bijlage: Al KBOaNV_20181115_ALV_verslag_goedgekeurd.pdf

Lid worden

Ook lid worden? Check de voordelen van een lidmaatschap, klik hier...

Wat zijn wij

Een vitale organisatie van senioren voor belangenbehartiging, dienstverlening, informatie en ontspanning.

Contact

Voor algemene vragen belt u met onze servicelijn 030 - 60 63 965. U kunt ook ons contactformulier gebruiken, klik hier...