Communicatie

  << Terug

Lidmaatschapscontrole door Zilveren Kruis

In de collectieve zorgovereenkomst van KBO-PCOB met Zilveren Kruis is vastgelegd dat het lidmaatschap van de KBO (of van de PCOB) verplicht is om gebruik te kunnen maken van het aanbod. Ook staat er dat dit lidmaatschap zal worden gecheckt. Binnenkort vindt er daarom een lidmaatschapscontrole plaats onder de nieuwe gebruikers van de collectiviteitskorting. Van de mensen die in 2019 voor het eerst gebruik maken van de collectiviteitkorting wordt nagegaan of men daadwerkelijk lid is van KBO (of van PCOB).

Deze controle wordt uitgevoerd door KBO-PCOB in nauwe samenwerking met Zilveren Kruis. Dit alles onder de strikte privacyregels zoals vastgelegd in de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Na de controle schrijft Zilveren Kruis de collectief verzekerden die niet teruggevonden zijn in de ledenbestanden van KBO of PCOB aan. Wordt de ontvanger van de brief geen lid, dan wordt hij/zij uitgeschreven uit het KBO-PCOBcollectief en verliest daarmee de kortingen en andere voordelen.

Lid worden

Ook lid worden? Check de voordelen van een lidmaatschap, klik hier...

Wat zijn wij

Een vitale organisatie van senioren voor belangenbehartiging, dienstverlening, informatie en ontspanning.

Contact

Voor algemene vragen belt u met onze servicelijn 030 - 60 63 965. U kunt ook ons contactformulier gebruiken, klik hier...