Communicatie

  << Terug

WBTR, een nieuwe wet per 1 juli 2021

Op 1 juli treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, afgekort WBTR, in werking.
In het verleden hebben ‘bestuurders’ soms gehandeld tegen het belang van hun organisatie in: er werd gefraudeerd, er was sprake van belangenverstrengeling, er werd een greep uit de kas gedaan. Kwalijke zaken, dus!
Om dit soort praktijken te voorkomen EN om dit soort ‘bestuurders’ persoonlijk aansprakelijk te kunnen stellen, is deze wet ingevoerd.

Wat betekent dit voor onze KBO-afdeling?
Het is van belang dat onze manier van besturen en toezicht houden overeenkomt met deze nieuwe wet. Dat is niet helemaal het geval. Wij zullen daarom onze manier van werken misschien iets moeten aanpassen en in elk geval aanvullen. Ook zullen wij in de statuten en in het huishoudelijk reglement bepalingen moeten opnemen hoe wij besturen en toezicht houden volgens de nieuwe regels. Een actieplan gaat ons hierbij helpen.

Het actieplan.
1. De secretaris legt de nieuwe wet naast onze huidige statuten en het Huishoudelijk Reglement.
2. Wijzigingen en aanvullingen worden verwoord in een concept voorgenomen besluit. LET WEL: wij worden geacht per 1 juli 2021 volgens de bepalingen van de nieuwe wet te werken!
3. Het concept voorgenomen besluit wordt besproken in het bestuur. Het bestuur formuleert een voorgenomen besluit.
4. Dit voorgenomen besluit wordt voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).
5. De ALV beoordeelt de voorgestelde aanpassingen.
6. Na goedkeuring wordt het Huishoudelijk Reglement – indien nodig – aangepast. Wijzigingsvoorstellen voor de statuten worden geformuleerd. Op uiterlijk 1 juli 2026 moeten die in de nieuwe statuten zijn verwoord. Wellicht hebben hierdoor de mogelijkheid om een extra gang naar de notaris (en dus kosten) te besparen.

Lid worden

Ook lid worden? Check de voordelen van een lidmaatschap, klik hier...

Wat zijn wij

Een vitale organisatie van senioren voor belangenbehartiging, dienstverlening, informatie en ontspanning.

Contact

Voor algemene vragen belt u met onze servicelijn 030 - 60 63 965. U kunt ook ons contactformulier gebruiken, klik hier...