Communicatie

Nieuwsbrieven

Zes maal per jaar brengen wij een afdelingsnieuwsbrief uit. Vanaf het mei-nummer 2019 draagt onze nieuwsbrief de naam "De Brug ". Daarin staan bestuursmededelingen, verslagen van reizen en dagtochten, informatie over onderwerpen die voor de leden van belang zijn (bijv. AOW, computertips, veiligheid, belangenbehartiging). Hieronder staat de recente Nieuwsbrieven. Door erop te klikken kunt u ze downloaden.

In deze speciale nieuwsbruief vindt u de stukken voor de Algemene Ledenvergadering van 17 november a.s.

In het nieuwste nummer van de Brug, 2023 nummer 5 is weer voldoende te lezen:
-een herhaling van de voorwaarden die we hanteren bij dagreizen en de vakantiereis
- ruim aandacht voor de ontwikkelingen binnen KBO-PCOB
- een verhaal vanaf de 'kletsbank' langs de Lekdijk in Vreeswijk
- een fotoreportage van de reünie van de vakantiegroep
en verschillende wetenswaardigheden over activiteiten waaraan u kunt deelnemen.

De nieuwe uitgave van De Brug begint met een In Memoriam voor Jan Veenendaal, die overleed op 8 juni j.l. Na het voorwoord van de voorzitter staat er een verslag in van de Vakantiereis naar Soest, Duitsland. Vervolgens een verslag van de ALV van 21 april en een verslag van een reis met de Museum-Plus-Bus naar Amsterdam.
We besteden aandacht aan het 65 jarig huwelijk van Truus en Gerard Mouton, aan de geschiedenis van Pinksterdag en de verbouwing van het stadshuis. Verder nog tips en een puzzel.
Kortom: genoeg om eens uitgebreid door te nemen.

In De Brug nummer 2023,-3 staat weer voldoende lezenswaardig:
- onze activiteiten
- een bezoekje in het KBO-archief
- een oproep voor een ondersteuning bij de ledenadministratie
- achtergrondinformatie over Antonius van Padua
- OV betalen met bankpas of creditcard
- Vier het Leven
- AHN zomerfestival
- enkele fotoreportages en
- de puzzel

In De Brug nummer 2 leest naast de geplande activiteiten (o.a. themamiddag op 21 april) ook een deelname-oproep voor gesprekken over zin en zingeving.
Verder een artikel over kunst, de boeken tips, tips van seniorweb en een stukje geschiedenis over een pater.
Tenslotte nog een - niet onbelangrijke - mededeling over het stopzetten van uw lidmaatschap (iets wat u wat ons betreft nog lang mag uitstellen natuurlijk).

In dit eerste nummer van 2023 schrijft de voorzitter over talenten. Daar hoort u dit jaar meer over!
Naast foto's van de bouw in de Doorslagzone van Nieuwegein en de IPad-cursus is er informatie over:
- een speciale bingo op 21 februari
- het programma-aanbod van de reiscommissie
- een stukje geschiedenis over dokter Teljer
- en verschillende tips
- en een puzzel natuurlijk Veel leesplezier

In dit laatste nummer van dit jaar kunt u een verslag lezen van de ALV van november en een fotoverslag van een aantal activiteiten die dit jaar plaatsvonden. Verder informatie over de ICT-cursussen, de energietoeslag, een verhaal van Ton Kok en natuurlijk ook een puzzel.
Kortom, met een warme deken over de knieën is er weer genoeg te lezen.

In deze uitgave van De Brug:
-een verslag van de vakantiereis naar Vledder
-een verslag van het Levend Bingo-spel
-een oproep voor de kerstviering
-een stukje Nieuwegeinse historie (past ook bij Vijfheerenlanden)
(waterbeheer)
-schilderlessen
-hobby's in wintertijd
-minder schade door noodweer
-boekentips en een puzzel Kortom, het lezen waard

In dit nieuwe nummer:
-mededelingen van de reis- en activiteitencommissie
-een gratis rondvaart door Vreeswijk
-ICT cursussen van start
-VVN opfriscursus verkeerskennis
-bespaartips in de supermarkt en nog veel meer tips
-een rebus puzzel en
-een artikel over de Nieuwegeinse historie

Lid worden

Ook lid worden? Check de voordelen van een lidmaatschap, klik hier...

Wat zijn wij

Een vitale organisatie van senioren voor belangenbehartiging, dienstverlening, informatie en ontspanning.

Contact

Voor algemene vragen belt u met onze servicelijn 030 - 60 63 965. U kunt ook ons contactformulier gebruiken, klik hier...