Over de KBO Afdeling Nieuwegein/Vianen

KBO-PCOB

KBO-PCOB kbo nieuwegein vianen

KBO-PCOB is met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Het is sinds 2017 een samenwerkingsverband van de twee landelijke verenigingen Unie KBO en PCOB. Op landelijk niveau maakt zij zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige positie van senioren, zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau.

KBO-PCOB is een vereniging van, voor en door leden. We hebben meer dan 800 lokale afdelingen in heel Nederland. Daar ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en behartigen ze lokaal de belangen van senioren. 

Leden krijgen tien keer per jaar het blad KBO-PCOB Magazine en kunnen profiteren van veel voordelen, zoals kortingen op uitjes, boeken en cd’s, een collectieve zorgverzekering en een energiecollectief. Lokale afdelingen van KBO en PCOB zoeken elkaar ook steeds vaker op. Met duizenden vrijwilligers organiseren zij activiteiten en trekken samen op in de lokale belangenbehartiging.

Bestuur en ledenraad

De vereniging KBO-PCOB heeft een bestuur, bestaande uit de twee voltallige besturen van de Unie KBO en de PCOB. Boven dit bestuur staat een gezamenlijke ledenraad, bestaande uit de twee voltallige ledenraden van de Unie KBO en de PCOB.

Het bestuur KBO-PCOB functioneert als een toezichthoudend bestuur dat op strategisch niveau opereert. Het bestuur stelt het beleid t.a.v. de vijf speerpunten vast en richt zich op de ontwikkeling van KBO-PCOB naar ‘een vereniging van en met toekomst’. Dit beleid wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenraad.

Landelijk bureau

Het bureau van KBO-PCOB bestaat uit beroepskrachten en vrijwilligers. Het bureau is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het strategisch beleid. Op het verenigingsbureau in Nieuwegein zijn beroepskrachten en vrijwilligers werkzaam.  

Via deze link komt u op de website van KBO-PCOB

Lid worden

Ook lid worden? Check de voordelen van een lidmaatschap, klik hier...

Wat zijn wij

Een vitale organisatie van senioren voor belangenbehartiging, dienstverlening, informatie en ontspanning.

Contact

Voor algemene vragen belt u met onze servicelijn 030 - 60 63 965. U kunt ook ons contactformulier gebruiken, klik hier...