Over de KBO Afdeling Nieuwegein/Vianen

Over de KBO afd. Nieuwegein/Vianen kbo nieuwegein vianen

De KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen is een zelfstandige vereniging die onderdeel is van KBO-provincie Utrecht.

IN 2024 BESTAAT ONZE AFDELING 40 JAAR! Er worden dan tal van extra activiteiten georganiseerd.

Een zelfstandige afdeling dus, met een eigen bestuur, eigen statututen en een eigen activiteitenprogramma. Het Bestuur komt tien keer per jaar bijeen om allerlei zaken te bespreken en onder andere het activiteitenprogramma samen te stellen. Jaarlijks kunnen wij onze circa 720 leden een gevarieerd aanbod van activiteiten aanbieden: van ontspannende bingomiddagen (al dan niet met een gastoptreden) of georganiseerde dagtochten tot de jaarlijkse, geheel verzorgde vakantieweek. Voor de details van elke activiteit verwijzen we graag naar de link Activiteiten. Sinds 1 januari 2017 heeft de onze KBO-afdeling de activiteiten van de voormalige UVV overgenomen. Dat biedt dus nog meer mogelijkheden voor leden om elkaar te ontmoeten tijdens één van de bijeenkomsten.

De Reis- & Activiteitencommissie zorgt voor de organisatie, uitvoering en begeleiding van de activiteiten. Zij worden daarbij onderdteund door een grote groep leden die als vrijwlligers werkzaam zijn. Daarnaast is een grote groep leden actief als Bezorgers. Zij zorgen er voor dat u 11x maal het magazine ONS (vanaf 2024 nummer 2) thuis krijgt en zes keer per jaar onze eigen nieuwsbrief "De Brug". Mede dankzij hen blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze afdeling. Zo wordt u twee keer per jaar uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens deze bijeenkomst vraagt het bestuur aan de leden de statutair vastgelegde goedkeuringen voor bijvoorbeeld de begroting, het jaarverslag en de hoogte van de contributie. Na afloop van de ALV in het voorjaar wordt een themamiddag gehouden. Dan wordt vaak een gastspreker uitgenodigd om over een bepaald onderwerp informatie te geven (bijvoorbeeld: veiligheid, testamenten, aanpassing van de woning). Na de ALV in het najaar bieden we de aanwezigen een lunch aan.

Leden met vragen worden geholpen door onze Servicelijn. Voor vragen over belastingen en het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte verlenen onze HUBO's de service Belastinghulp. Heeft u behoefte aan een gesprek over welk onderwerp dan ook, dan kunt u tercht bij een VOA, de Vrijwillige Ouderen Adviseur. Daarnaast biedt deze website de mogelijkheid om informatie te krijgen over Rijbewijskeuring en zijn er Links naar allerlei sites die voor senioren van belang kunnen zijn.

Onze afdeling is een dynamische club waar veel mensen actief zijn en nog meer mensen genieten van ons aanbod. Wilt u meer informatie, dan kunt u zich wenden tot de secretaris of tot de coördinator van de Servicelijn. U kunt ook een informatiepakket bij de secretaris aanvragen. Dan krijgt u een exemplaar van de Brug, het magazine ONS en informatie over het Lidmaatschap en de Contributieregeling
Ook kunt u via de button Contact (rechtsboven op deze website) uw vraag stellen of opmerking plaatsen.

Lid worden

Ook lid worden? Check de voordelen van een lidmaatschap, klik hier...

Wat zijn wij

Een vitale organisatie van senioren voor belangenbehartiging, dienstverlening, informatie en ontspanning.

Contact

Voor algemene vragen belt u met onze servicelijn 030 - 60 63 965. U kunt ook ons contactformulier gebruiken, klik hier...