Ledenservice KBO Afdeling Nieuwegein/Vianen

Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)

Onze KBO-afdeling beschikt over een aantal Vrijwillige OuderenAdviseurs (VOA’s genoemd). Een VOA is een oudere vrijwilliger die op verzoek van de hulpvrager ondersteunt, bemiddelt, en vrijblijvend adviseert over regelgeving en voorzieningen op verschillende terreinen (inkomen, recht, zorg, mobiliteit, deelname aan/in de maatschappij).

Om tot VOA te worden benoemd, volgen deze vrijwilligers een speciale opleiding en worden daarna door de bond benoemd en officieel gecertificeerd.
De Vrijwillige OuderenAdviseur heeft niet de taak dwingende adviezen te geven of vragen tot in de finesses op te lossen. De taak ligt veel meer in de probleemverheldering, het meedenken, het informeren en het verwijzen. Kernactie is de LSD: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen.

Uit enquêtes is gebleken welke hulpvragen landelijk het meest voorkomen. Dit zijn hulpvragen op het gebied van:
-Ondersteuning bij de eigen administratie
-Financiën
-Zorgtoeslag en zorgvoorzieningen
-Huurtoeslag
-Eenzaamheidsproblemathiek
-Integrale veiligheid
-Valpreventie
-Mobiliteit

Het zal duidelijk zijn dat de VOA’s moeten beschikken over sociale vaardigheden en kennis van regelingen en voorzieningen. Anders kunnen zij hun werk niet goed doen.
 In onze groep VOA’s  is een verscheidenheid aan kennis van en betrokkenheid met de diverse onderwerpen, zodat wij in staat zijn de meest voorkomende knelpunten van onze oudere leden op te vangen en te begeleiden.

Wilt u in gesprek komen met één van de VOA’s, neem dan contact op. U kunt ook de Servicelijn bellen.

Lid worden

Ook lid worden? Check de voordelen van een lidmaatschap, klik hier...

Wat zijn wij

Een vitale organisatie van senioren voor belangenbehartiging, dienstverlening, informatie en ontspanning.

Contact

Voor algemene vragen belt u met onze servicelijn 030 - 60 63 965. U kunt ook ons contactformulier gebruiken, klik hier...