Over de KBO Afdeling Nieuwegein/Vianen

Algemene Ledenvergadering

Twee maal per jaar houdt onze vereniging een Algemene Ledenvergadering (ALV): in het voorjaar (april) en in het najaar (november). Tijdens deze bijeenkomsten informeert het bestuur de leden over de verschillende onderwerpen, legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en worden belangrijke besluiten genomen.  In de ALV van april worden het jaarverslag en de jaarrekening over het voorgaande jaar vastgesteld.
In de ALV van november komt de begroting voor het nieuwe jaar aan bod. Ook die wordt door de ALV vastgesteld.

Volgens de statuten stelt de ALV bestuursbenoemingen vast, evenals het huishoudelijk reglement en (wijzigingen in) de statuten.

Na afloop van de ALV (die alleen toegankelijk is voor leden) volgt een tweede gedeelte, waarbij ook andere senioren uit Nieuwegein welkom zijn. Meestal organiseren we dan een informatiebijeenkomst over een bepaald thema. Hiervoor wordt vaak een gastspreker uitgenodigd. 

 

De agenda van de komende vergadering  op 15 oktober 2020 staat in de rubriek Nieuws, bij de aankondiging van die ALV.
Er is een speciale uitgave van de nieuwsbrief verschenen onder de titel De Brugwachter. Hierin staat alle informatie: verslag van vorige ALV (14 nov 2019), jaarverslag 2019, beleidsplan 2021, begrotingen 2020 en 2021 en activiteitenplan Kemp Fond.  Zie de PDF-bijlage. 
Het jaarverslag over 2018, vastgesteld tijdens de ALV van 11 april 2019 vindt u hierbij (PDF-file)

Bijlage: KBOaNV_NieuwsbriefBrugwachter_ALV_20201015.pdf

Lid worden

Ook lid worden? Check de voordelen van een lidmaatschap, klik hier...

Wat zijn wij

Een vitale organisatie van senioren voor belangenbehartiging, dienstverlening, informatie en ontspanning.

Contact

Voor algemene vragen belt u met onze servicelijn 030 - 60 63 965. U kunt ook ons contactformulier gebruiken, klik hier...