Ledenservice KBO Afdeling Nieuwegein/Vianen

Belastingservice

Belastingservice kbo nieuwegein vianen

(Hulp bij Belastingaangifte, HUBA)

Jaarlijks kunnen leden, die geholpen willen worden bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting, weer een beroep doen op de belastinginvullers van onze KBO-afdeling.
Er zijn twee voorwaarden waaraan u moet voldoen:

1. Lidmaatschap een ouderenorganisatie is vereist, in ons geval de KBO-afd. Nieuwegein/Vianen. Personen die lid willen worden van onze vereniging om zo van deze service gebruik te kunnen maken, worden ook geholpen.
2. Er is een inkomensgrens vastgesteld. De belastingservice is bestemd voor leden met een inkomen bestaande uit enkel een AOW-uitkering of AOW met een aanvullend pensioen.Als inkomensgrens voor deze doelgroep geldt voor een alleenstaande € 35.000,- en voor gehuwden of samenwonenden € 50.000,- per jaar.

Wat zijn de spelregels bij de Belastingservice van de ouderenorganisaties?
1. De Belastingservice is op basis van vrijwilligheid. Wel kunnen gemaakte onkosten, zoals reis-, kopieer- en printkosten door de belastinginvuller in rekening worden gebracht, als dit van tevoren aan het betreffende lid is verteld. De maximale vergoeding is vastgesteld op € 12,00 per adres.
2. De Belastinginvuller  (HUBA)heeft de plicht tot geheimhoudingDe belastinginvuller heeft, door de aard van het werk, inzicht in privacy gevoelige informatie van leden en zal deze informatie enkel en alleen gebruiken voor het daartoe bestemde doel.
3. BELANGRIJK Voor de ondertekening van het aangiftebiljet is een zogenaamde machtigingscode nodig. Die ontvangt u per brief van de Belastingdienst en wordt verstuurd in een witte envelop. Het is dus heel belangrijk dat u alle correspondentie die u van de Belastingdienst ontvangt goed bewaart en overhandigt aan uw belastinginvuller (de HUBA). Zonder deze code kan uw aangifte niet worden verwerkt.
Mocht u geen machtigingscode hebben ontvangen, dan kunt u deze telefonisch aanvragen via 088-1236 555. Hierbij geeft u uw BSN (Burger Service Nummer) en uw geboortedatum door. U krijgt dan binnen 5 werkdagen de code thuis gestuurd. De HUBA, die u helpt met belasting invullen, kan ook de code voor u aanvragen. Neem daartoe contact op met onze coördinator dhr. Chester Molleman T 030 605 42 72  Zodra u beschikt over alle gegevens, meldt u zich dan snel aan bij uw HUBA, omdat de aangifte uiterlijk 1 mei ingediend moet zijn.

Lid worden

Ook lid worden? Check de voordelen van een lidmaatschap, klik hier...

Wat zijn wij

Een vitale organisatie van senioren voor belangenbehartiging, dienstverlening, informatie en ontspanning.

Contact

Voor algemene vragen belt u met onze servicelijn 030 - 60 63 965. U kunt ook ons contactformulier gebruiken, klik hier...