Informatie

Privacy statement

Om als vereniging te kunnen werken, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig. Die heeft u ons gegeven bij uw inschrijving als KBO-lid. Uw persoonlijke gegevens worden dan zorgvuldig verwerkt en beheerd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor we die gebruiken en op welke manier wij de uw gegevens bewaren. We doen dat volgens de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2019 zal ingaan/is ingegaan. De KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen heeft een eigen AVG-protocol opgesteld. Zie hieronder de link naar de PDF-file.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven bij de aanmelding als KBO-lid. Dat zijn gegevens als naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en bankrekening. Deze gegevens worden verwerkt in een landelijk KBO ledenadministratiesysteem, KBO-Leden. Het is een https-beveiligde omgeving. Onze ledenadministrateur zorgt de verwerking en het beheer van de gegevens. 
Het gebruik van beeldmateriaal (foto's) is ook aan strenge eisen gebonden. Zo moet u uitdrukkelijk toestemming geven om in beeld te worden gebracht.

Waarvoor gebruiken we die gegegevens

Alle gegevens die u aan ons geeft gebruiken wij voor ons werk als vereniging. Zo ontvangt u van ons informatie via het KBO-PCOB Magazine en de Nieuwsbrief. Daarvoor hebben we uw naam en adresgegevens nodig. De penningmeester int de jaarlijkse contributie. Die heeft daar uw bankgegevens voor nodig. Als u een bepaalde leeftijd heeft bereikt krijgt u een verjaardagskaart; dan is uw geboortedatum noodzakelijk. We gebruiken niet meer gegevens dan die we echt nodig hebben om als vereniging te kunnen functioneren. 

Beeldmateriaal zullen we pas plaatsen als we toestemming hebben van degene(n) die staat/staan afgebeeld.

Beveiliging van uw gegevens.

Het administratiesysteem is beveiligd met een inlogcode. Ook bestanden van de secretaris waar persoonsgegevens in voorkomen, zijn beveiligd met een extra wachtwoord. De KBO Nieuwegein/Vianen neemt, naar de stand van de wetenschap en de techniek, passende technische en orgaisatorische maatregelen om uw privégegevens te beheren en te beschermen

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk is toegestaan (en soms verplicht). Gegevens in het administratiesysteem KBO-Leden worden geannonimiseerd en kunnen dus niet meer naar uw persoon worden herleid. Gegevens over facturen (contributiebetaling) moeten wij verplicht 7 jaar bewaren.

Geven wij gegevens aan derden?

De gegevens worden NOOIT door ons aan derden verstrekt, behoudens verplichtingen op grond van de wet.

Wat zijn uw rechten?

U heeft altijd recht op inzage en correctie van uw gegevens. U kunt ons verzoeken u te laten weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen. Ook kunt u ons verzoeken als u dat wenst gegevens aan te passen. Het recht om vergeten te worden: u heeft het recht uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen uit onze systemen. Uw gegevens zijn dan geanonimiseerd in ons administratiesysteem. Dat gebeurt ook als iemand als lid wordt uitgeschreven.

Links

Op onze website zijn we door middel van links verbonden met websites van andere organisaties en instellingen. Deze verklaring is niet van toepassing op die websites. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen voordat u van deze sites gebruik maakt.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Aanklikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden enkel algemene, anonieme bezoekgegevens bijghouden die worden gebruikt voor statische analyses van bezoek- en aanklikgedrag op de site.

Gebruik van cookies

Onze website maakt enkel gebruik van functionele cookies. Met deze cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. Wij maken geen gebruik van tracking cookies of andere niet-funtionele cookies die u herkennen, volgen of informatie over u verzamelen. Deze website maakt geen gebruik van advertentienetwerken van Google Adsense, TradeTracker, Daisycon en dergelijke waarvan de advertenties cookies op uw pc kunnen plaatsen en uitlezen. 

Heeft u vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier. Dit formulier kunt u ook gebruiken voor vragen over inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens.

Bijlage: KBO N-V protocol AVG vs 1.0 dd 20180724.pdf

Lid worden

Ook lid worden? Check de voordelen van een lidmaatschap, klik hier...

Wat zijn wij

Een vitale organisatie van senioren voor belangenbehartiging, dienstverlening, informatie en ontspanning.

Contact

Voor algemene vragen belt u met onze servicelijn 030 - 60 63 965. U kunt ook ons contactformulier gebruiken, klik hier...