Ledenservice KBO Afdeling Nieuwegein/Vianen

Lidmaatschap

INSCHRIJVING

Voelt u zich aangesproken tot onze vereniging door wat u op deze website hebt gelezen,
bent u woonachtig in de gemeente Nieuwegein of de gemeente Vianen,
bent u 50 jaar of ouder en
onderschrijft u de doelstelling van onze vereniging, zoals die is verwoord in artikel 2 van de Statuten

en wilt u lid worden van de KBO afdeling Nieuwegein/Vianen?

dan kan dat door:
-het inschrijfformulier te downloaden (klik onderaan deze pagina op: inschrijfformulier), in te vullen en te ondertekenen en vervolgens op te sturen naar de ledenadministrateur. U kunt het formulier na invullen en ondertekenen ook scannen en per e-mail versturen naar de ledenadministratie.
- een bericht te sturen naar de secretaris via de optie contact (rechtsboven op de website). U ontvangt dan informatie en een inschrijfformulier.

 

UITSCHRIJVEN ALS LID?

Leden of nabestaanden van overleden leden kunnen het lidmaatschap opheffen door een SCHRIFTELIJK verzoek om uitschrijving te richten aan het secretariaat of de ledenadministrateur. Dit verzoek om uitschrijving moet vóór 1 december van het kalenderjaar bij het secretariaat em/of de ledenadministrateur zijn ingediend. (NB. Is de opzegging na 1 december door ons ontvangen, dan dient u de contributie voor het komende jaar alsnog te voldoen. Mondelinge/telefonische verzoeken tot opzegging worden niet in behandeling genomen.)
Het lidmaatschapspasje dient u eveneens in te leveren; doet u dat bij de secretaris.
Houdt u er rekening mee, dat uitschrijving consequenties heeft voor de korting op de premie van verzekeringen (FBTO - Zilveren Kruis); dus ook daar melden dat u bent uitgeschreven.

 

Wat kost het lidmaatschap van de KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen?

Per jaar betaalt u € 27,00 per persoon (voor een echtpaar/leden die samenwonen betaalt u € 54,00). Door ondertekening van het aanmeldformulier machtigt u de penningmeester om de contributie jaarlijks via een automatische incasso (AI) te innen. Wilt u een factuur ontvangen en het bedrag zelf overmaken, dan komt er een toeslag van € 1,50 per factuur bij.

Bij een aanvang van het lidmaatschap
- tussen 1 januari en 1 juli is het volledige contributiebedrag verschuldigd.
- tussen 1 juli en 1 november is het halve contributiebedrag verschuldigd.
- tussen 1 november en 1 januari is geen contributie verschuldigd. U ontvangt al wel alle post en verenigingsbladen. U wordt per 1 januari van het volgende jaar ingeschreven.

Bijlage: In KBOaNV Inschrijfformulier nieuw lid 2024 vs 1.0 dd 20231220.pdf

Lid worden

Ook lid worden? Check de voordelen van een lidmaatschap, klik hier...

Wat zijn wij

Een vitale organisatie van senioren voor belangenbehartiging, dienstverlening, informatie en ontspanning.

Contact

Voor algemene vragen belt u met onze servicelijn 030 - 60 63 965. U kunt ook ons contactformulier gebruiken, klik hier...